Nieuws

Bekijk hier nieuws op onze Facebook pagina zonder Facebook account!

Omslagafbeelding voor Stichting Woonklimaat Berg
201
Stichting Woonklimaat Berg

Stichting Woonklimaat Berg

De SWB ijvert voor een goed woonklimaat en behoud van het bijzondere karakter van het Bergkwartier in

Gemeente vraagt vrijwilligers voor onderhoud bosgebied.Klik op "foto" voor artikel ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Opblaashal Alta?Naar verluid is Alta van plan, nu de hal niet gerealiseerd zal worden, een opblaashal te plaatsen....Daarover zal op 28 september, 20.00 uur, een voorlichtingsavond gegeven worden in het clubhuis van Alta, Mr. T. Heemskerklaan 32. Meer informatie www.hartvoordeberg.nl/en mailchi.mp/.../hart-voor-de-berg-nieuwsbrief-nr-xiii ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Alta haalt oud plan uit de kastIn De Ronde van 13 oktober jl. kreeg Alta alle ruimte om haar oude plan een hal te bouwen in het groene hart van het Bergkwartier op het Limviosportveld opnieuw te bepleiten bij de gemeenteraadsleden en wethouder. Dat gebeurde aan de hand van een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk plan. Voor de Ronde was alleen Alta uitgenodigd, en niet andere belanghebbenden zoals de wijkbewoners die zich al jaren fel tegen de Altaplannen verzettenInmiddels hebben 4 werkgroepen/stichtingen waaronder de SWB en Werkgroep Hart voor de Berg een brandbrief gestuurd naar de gemeente waarin zij schrijven dat, gezien de conclusies van het onderzoek, het onacceptabel is een dergelijke hal te realiseren in het Rijksbeschermd stadsgezicht Bergkwartier.Naar verluid is Alta van plan, mocht de hal niet gerealiseerd kunnen worden, een opblaashal te plaatsen....Daarover zal op 28 september, 20.00 uur, een voorlichtingsavond gegeven worden in het clubhuis van Alta, Mr. T. Heemskerklaan 32. Meer informatie www.hartvoordeberg.nl/en mailchi.mp/239cb709917e/hart-voor-de-berg-nieuwsbrief-nr-xiii ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Bomenkap HeemskerklaanOnlangs zijn er 6 lindebomen gekapt aan de Heemskerklaan, waaronder een flink grote. Wat een droevig gezicht...De kap werd noodzakelijk geacht nadat Stedin een sleuf had gegraven door het voetpad, dicht langs de bomenrij, om een nieuwe gasleiding te leggen. Daarbij zouden de wortels dermate beschadigd zijn, dat risico op omvallen ontstond.Een gasleiding? Ja, u leest het goed. Maar we zouden toch van het aardgas af gaan? Jawel, maar dat gaat minstens nog 10 jaar duren, en er zijn heel wat slechte leidingen die nodig vervangen moeten worden. Dat laatste is 1 van de minder bekende motieven om aardgas in de ban te doen, want het fijnmazige netwerk in de steden is verreweg de grootste kostenpost in de aardgasketen. Netwerkbedrijven als Stedin willen graag zo snel mogelijk van het dure netwerk af, maar moeten intussen wel noodzakelijk onderhoud plegen, graag zo goedkoop mogelijk. Liever onder het voetpad dan de rijweg, met alle risico's van dien voor ons geliefde groen.Zoals recent in het warmteplan voor de wijk Schothorst zuid gepland, gaat aardgas daar vervangen worden door een warmtenet met een biomassa (lees hout) centrale. Daar is veel discussie over, en nu heeft ook Urgenda zich tegen deze trend gekeerd. Zij komen tot de conclusie dat je voor het klimaat en het milieu beter aardgas dan biomassa kunt stoken. Maar of de gemeente al zover is.....misschien zijn ze alvast afvalhout aan het sprokkelen en denken ze dat die stammetjes later nog goed van pas komen. Maar beter is wellicht de biomassa plannen in de ijskast te zetten: het aardgasverbruik daalt al jaren, en doordat nieuwe woningen niet meer aangesloten worden en de belangstelling voor (na) isolatie van bestaande woningen toeneemt, gaat die daling steeds sneller.... ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Eerste woning op het Lichtenbergterrein in aanbouw! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
De eerste (gasloze) woning op het Lichtenbergterrein is in aanbouw! Er zijn eerder al 6 woningen verrezen op de voormalige parkeerplaats bij het ziekenhuis, tussen de Vondellaan en Utrechtseweg. Die hadden nog de mogelijkheid voor een aardgas aansluiting. Op het de nu te bebouwen kavels is dat niet meer toegestaan en is "All electric" met een warmtepomp de enige optie. In een volgens de huidige normen geïsoleerde woning is de warmtevraag zo laag dat dat goed mogelijk is. Warmtepompen zijn er in 2 soorten afhankelijk waaraan de warmte wordt ontrokken: lucht of (bodem)water. In dit geval mag water niet omdat het in of bij een waterwingebied ligt. Dat is jammer, want met lucht is het rendement bij temperaturen onder 0 fors lager en het stroomverbruik dus hoger. Ook mis je de mogelijkheid van koeling met laag energieverbruik. Vreemd is dat op het genoemde voormalig parkeerterrein waterwarmtepompen (met gesloten bodemlus) wel zijn toegestaan. Het huis op de foto hieronder wordt op die manier verwarmd. Naar verluid zijn perceeleigenaren van het grote terrein in gesprek met de gemeente om gebruik van bodemwarmte toch toe te staan.Meer weten over warmtepompen? zie warmtepomp-weetjes.nl/ ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook