Links

 

Amersfoort Zuid

Stichting Groen in Amersfoort   www.groeninamersfoort.nl

Werkgroep Hart voor de Berg: Plannen Alta en JvO gymnasium
www.hartvoordeberg.nl

Vereniging tot Bescherming en Behoud van Birkhoven-Bokkeduinen (VBBBB)
www.vbbbb.nl

Bewonersvereniging BW-laan Noord
rodenburg@mbi-partners.nl

Website Beroemde Vrouwenbuurt
www.beroemdevrouwenbuurt.nl

Website Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid
www.amersfoortzuid.nl

http://kapelweg-amersfoort.nl/

Meldpunt Amersfoort Zuid
driehoek@welzijnamersfoort.nl

Overheid (m.n. voor het Bergkwartier)

Groenvisie Amersfoort

* Wijkwethouder is Astrid Janssen  wethouderjanssen@amersfoort.nl

* Wijkagent is Anne van Rekum   website van de politie

 

* Wijkopzichter Theo van Ziel (voor dagelijks onderhoud)
Tel. spreekuur: maandag 12.00 – 13.30 uur 
Bezoekadres: Hellestraat 24 
Tel: 14 033
(via Meldpunt Woonomgeving). E-mail: meldpuntwoonomgeving@amersfoort.nl

* Wijkcoördinator Moniek Steenvoorde (contactpersoon tussen de wijk en het stadhuis)
E-mail: m.steenvoorde@amersfoort.nl, tel. 033- 469.46.04

* Wijkverkeerszaken

Wijkverkeersmedewerker is Koert-Jan de Groote. Bezoekadres: Hellestraat 24, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Heeft u een vraag of melding over de verkeerssituatie? Bel Meldpunt Woonomgeving via 14 033, of meld het via e-mail meldpuntwoonomgeving@amersfoort.nl

* Wijkreconstructies e.d.
Reconstructies van lanen e.d. in het Bergkwartier worden gecoördineerd door de heer Theo Hinke, tel. 033-469.47.19, e-mail TJ.Hinke@amersfoort.nl

* Wijkmanager
Wijkmanager voor Bergkwartier, Leusderkwartier & Vermeerkwartier is Niko Paap, tel. 033-469.48.15, e-mail n.paap@amersfoort.nl. Website: Bergkwartier-Bosgebied

 

 

Algemeen

De SWB is aangesloten bij de Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA).
Op de website van SGLA vindt u vele links naar tientallen organisaties e.d. in Amersfoort e.o.
www.sgla.nl

Stichting groen in Amersfoort
www.groeninamersfoort.nl

Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta)
www.siesta-amersfoort.nl