Contact

Een van de eerdere ontwerpen voor het Bergkwartier van Smits Schulz uit 1900

Stichting Woonklimaat Berg (SWB) Secretariaat: Oranjelaan 40 3818 GR Amersfoort 033 54381287 e-mail: woonklimaatberg@gmail.com

U kunt zich hier aanmelden voor de e- Nieuwsbrief of een gewijzigd e- mail adres opgeven. Het verplicht u tot niets!

Afmelden kunt u onderaan de Nieuwsbrief door
te klikken op “Unsubscribe”.

 

Bankrekening: NL98 TRIO 0390 4222 07

Bestuur
Voorzitter: Ria Wams Prins Frederiklaan 41 0334632141
Secretaris: Gusta Mulder Oranjelaan 40 0654381287
Penningmeester: Willem Loots Oranjelaan 15 0337549793
Leden: vacatures