Gezondheid en veiligheid

Downloaden

Hoe zet je zelf een Whatsapp buurtpreventiegroep op?

Iemand moet het initiatief nemen en als beheerder optreden. Er kunnen meerdere beheerders zijn. Alle deelnemers moeten over een smartphone beschikken met Whatsapp erop geïnstalleerd. Het moet gaan om een logisch afgebakend gebied (een of meer straten, liefst aan elkaar grenzend met bijv. achtertuinen). Niet te klein (dan plaatst de gemeente geen borden), maar ook niet te groot (dan kan de beheerder het niet meer overzien). Whatsapp laat maximaal 256 deelnemers toe in een groep. Uitgaande van gemiddeld 2 deelnemers per huishouden, gaat het dus om maximaal 128 adressen. In de praktijk doet overigens niet iedereen mee.

De initiatiefnemers kunnen deze folder downloaden (zie aparte link op deze site) en met een toelichting erbij in het “doelgebied” verspreiden. Dit kan door deze in alle brievenbussen te deponeren of de folder te verspreiden via een bestaande mailgroep. In de folder staat het doel en de regels uitgelegd.

Het is het gemakkelijkst om een apart e-mailadres aan te maken (bijv. bij gmail) voor de groep en de aanmeldingen daarbinnen te laten komen. Dan is ook het beheer later makkelijk over te dragen aan een ander.

De beheerder voegt de aanmeldingen toe aan zijn adresboek en voegt de deelnemers toe aan de groep.

Het is ook verstandig de wijkagent op de hoogte te stellen. Er is een Whatsapp beheerdersgroep waarin de wijkagenten algemene mededelingen en incidenten in de hele wijk plaatsen. De beheerder kan die doorsturen aan zijn/haar groep indien relevant voor het eigen gebied.

Een beheerder kan ook veiligheidsambassadeur worden van de gemeente: https://www.amersfoort.nl/veiligheid/veiligheid-tonen-op/draag-bij-aan-een-veilige-buurt.htm
Je krijgt dan informatie van de gemeente en de politie doorgestuurd, die je kunt delen met je groep. Dit kan via de Whatsapp groep, maar handiger is om niet urgente informatie per mail te sturen. Sommige Whatsapp groepen hebben een eigen regelmatige mailing waarin incidenten worden gemeld en preventietips worden gegeven. Het voordeel is dat ook ouderen die niet over een smartphone beschikken toch enigszins op de hoogte blijven wat er speelt in de buurt. Ook zijn er Whatsapp groepen die hiervoor een afgesloten Facebook pagina gebruiken.

Als de beheerder ook veiligheidsambassadeur is en er zijn voldoende leden, dan is de gemeente bereid een aantal waarschuwingsborden te plaatsen bij de ingangen van het gebied. Aanvragen op veilig@amersfoort.nl

Het is erg belangrijk om de Whatsapp buurtpreventiegroep alleen te gebruiken voor dringende alarmmeldingen. Elk bericht gaat naar potentieel tientallen mensen, die daar niet op zitten te wachten als het om “sociale” berichten of “bedankjes” gaat. Zet hiervoor eventueel een parallelle sociale buurtchat groep op of verwijs mensen b.v. naar www.nextdoor.nl (een website om per wijk berichten te versturen van sociale aard, maar ook voor burenhulp etc). De ervaring leert dat als het gebruik als uitsluitend alarmapp verwatert, mensen afhaken. Kijk voor meer tips op https://wabp.nl