Lichtenbergterrein

Lichtenberg

Eind juni is er weer een bijeenkomst tussen de klankbordgroep Lichtenberg en de Gemeente. Belangrijkste punt: uitzoeken wat de echte hoogte van het appartementencomplex gaat worden, zodat daarover geen misverstand meer bestaat. Ook komt aan de orde hoe de straatverlichting zuinig, sfeervol en duurzaam kan geschieden en hoe er publieke voorzieningen voor elektrische auto’s ingepast gaan worden, wellicht als voorbeeld voor de rest van de wijk. Verder natuurlijk de voortgang van de sloop.  (juni 2016)

 

De bestemmingsplanprocedures zijn inmiddels afgerond: het slopen van het ziekenhuis is begonnen. Op het laatst zijn in het deel-bestemmingsplan een paar kleine wijzigingen aangebracht om nog wat knelpunten op te lossen. Zo is het maximum aantal te realiseren appartementen losgelaten. Een ontwikkelaar heeft nu meer ruimte om optimaal in te spelen op de behoeften in de woningmarkt. Het bouwvolume en het aantal verdiepingen blijft gelijk en parkeerruimte voor bewoners moet binnen het gebouw gerealiseerd worden. Bij narekening is overigens gebleken dat de ‘Lichtenberg toren’ wel ongeveer tien meter hoger zal worden dan de bestaande bouw. 

Lichtenberg kaal

Het is kaal geworden op de Lichtenberg

De gebouwen worden duurzaam gesloopt, dat wil zeggen men werkt van binnen naar buiten. Eerst worden alle materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden verwijderd, als laatste zal men de buitenmuren en de fundamenten slopen. Dat verklaart waarom er nu nog niet veel te zien is van de sloop. Eigenlijk had deze voor de zomervakantie van 2016 afgerond moeten zijn maar inmiddels is de verwachting dat het najaar 2016 wordt. In verband met de vertraging in de sloop, start ook het verkopen van de percelen wat later dan gepland. Voor het eind van 2015 moesten ook een grote hoeveelheid bomen en struiken verwijderd worden. De klankbordgroep Lichtenberg had liever die bomen en struiken nog even laten staan tot na de sloop, maar de kapvergunning zou eind 2015 verlopen. En aan die termijn moet zelfs de gemeente zich houden. De bomen komen uiteindelijk qua aantal weer terug in de nieuwe situatie. 

Na de sloop wordt de grond bouwrijp gemaakt en krijgt De Berg er dus een aantal nieuwe straten bij. Architecten hebben een aantal voorbeeld ontwerpen van nieuwbouw gemaakt die gepresenteerd zijn op een drukbezochte avond in de Ansfriduskerk.

De gemeente houdt omwonenden op de hoogte van de voortgang en blijft in gesprek met de klankbordgroep Lichtenberg, waarin ook SWB participeert. Wilt u op de hoogte blijven van de sloop en de nieuwbouw kijkt u dan op  wonenopdelichtenberg.nl.

 

Straatnamen Lichtenberg

‘De grote drie’ ingeklemd tussen  Joost van den Vondel en Hugo de Groot

Binnenkort  liggen de Grote Drie mannen van de Nederlandse literatuur van de 20e eeuw,  Harrie  Mulisch, Gerard  Reve en  Willem Frederik Hermans , ingeklemd tussen Hugo de Groot en Joost van den Vondel. Tenminste als de gemeentelijke straatnamencommissie de suggestie van de Klankbordgroep De Lichtenberg overneemt voor de drie nieuwe straten in het plan De Lichtenberg.

De sloop van het oude ziekenhuis gaat medio 2014 beginnen. Volgend jaar maart is die sloop achter de rug.  Dan zal de gemeente het terrein meteen bouwrijp maken voor zo’n 60 vrije-sector kavels en  -voor alles bij elkaar – ongeveer 80 appartementen. Midden over het terrein komt een brede groene grasallee  van boven naar beneden, met uitzicht op de monumentale Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan. De gemeente ontwikkelt  de bouwlocatie zelf.  Sommigen menen dat de vrije bouwkavels, door de hoogte van de appartementencomplexen op de kop van het  Lichtenbergterrein, moeilijk verkoopbaar zullen zijn.

De gemeente is momenteel de kavelindeling aan het verfijnen en verwacht vanaf maart  2015 concreet met de gronduitgifte te kunnen beginnen. Geïnteresseerd in een vrije kavel? U kunt zich nu al bij de gemeente als belangstellende laten registreren.