Alta Tennishal

Alta haalt oud plan uit de kast

In De Ronde van 13 oktober jl. kreeg Alta alle ruimte om haar oude plan een hal te bouwen in het groene hart van het Bergkwartier op het Limviosportveld opnieuw te bepleiten bij de gemeenteraadsleden en wethouder. Dat gebeurde aan de hand van een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk plan. Voor de Ronde was alleen Alta uitgenodigd, en niet andere belanghebbenden zoals de wijkbewoners die zich al jaren fel tegen de Altaplannen verzetten
Inmiddels hebben 4 werkgroepen/stichtingen waaronder de SWB en Werkgroep Hart voor de Berg een brandbrief gestuurd naar de gemeente waarin zij schrijven dat, gezien de conclusies van het onderzoek, het onacceptabel is een dergelijke hal te realiseren in het Rijksbeschermd stadsgezicht Bergkwartier.
Naar verluid is Alta van plan, mocht de hal niet gerealiseerd kunnen worden, een opblaashal te plaatsen….

ALTA-TENNISHAL OP SPORTVELD         Bekijk hier het plan op de website van Alta

Veel bewoners bergkwartier tegen 

De plannen voor de uitbreiding van ALTA met een tennishal met vier banen op het Limvioveld stuiten op steeds meer tegenstand in de wijk. De hal hoort niet thuis in een Rijksbeschermd Stadsgezicht en tast het leefklimaat aan. De Stichting Woonklimaat Berg, die staat voor het bewaken van het woonklimaat op de Berg, deelt de bezwaren ten volle en trekt hierin samen op met de Werkgroep Hart-voor-de-Berg. 

Eind vorig jaar bleek de gemeente ruim 200.000 euro subsidie te hebben toegezegd aan ALTA voor voorbereidend onderzoek inzake deze sportfaciliteit. Opmerkelijk, omdat er nog geen enkele grond is voor de bouw van de hal, die als zodanig niet in een bestemmingsplan staat en waarvoor de formele ruimtelijke procedures nog moeten starten. De subsidie is toegekend op basis van een projectvoorstel voor een vier banenhal die niet in het bestemmingsplan staat. Uit correspondentie met de gemeente zou mogen worden geconcludeerd dat de subsidie geen enkel recht of toezegging impliceert met betrekking tot de realisatie van de hal. SWB zal zich bij de planologische procedures laten horen!

Wilt u zich ook uitspreken tegen de bouw van de hal? U kunt uw mening kenbaar maken op de website van de Werkgroep Hart voor de Berg: www.hartvoordeberg.nl. Hoe omvangrijker het verzet des te groter de vuist!