Actueel

Nieuw parkeervergunning gebied Berg: probleemoplossing of probleemverschuiving?

De gemeente stelt voor om het parkeervergunning gebied uit te breiden met de in geel aangegeven straten in het kaartje. Bedoeling is dat daardoor minder auto’s overdag in die straten gaan parkeren. Daar zit echter wel een prijskaartje aan, voor de vergunning van bewoners, bedrijven en uw bezoek.
Uit andere delen van de stad weet SWB dat spanningen rond dit soort voorstellen tussen bewoners (on-)aardig kunnen oplopen omdat de automobilist geneigd is zijn auto iets buiten het vergunning gebied te gaan parkeren waardoor de overlast verschuift.
Bewoners Vondellaan willen ander parkeervergunningen voorstel.
Bijna alle bewoners van de Vondellaan hebben een verzoek getekend waarin om bijstelling van het voorstel voor parkeervergunningen in de wijk wordt gevraagd. Men heeft argumenten om vergunningparkeren na 17.00 uur en in de weekenden niet te verplichten. Mocht u het met hun verzoek eens zijn dan kunt u het steunen door ook een handtekening te zetten en uw buren te vragen hetzelfde te doen. Mocht u een ander voorstel hebben horen we dat als SWB natuurlijk ook graag. Contactpersoon voor het Vondellaan initiatief is Mevrouw Sonja van den Hoven, per mail te bereiken: sonja1vandenhoven@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorstel:

Wat willen we wel:
• treinreizigers en elders werkende dag parkeerders weren
• langparkeerders weren, zoals momenteel de grijze bus (meerdere weken),
Renault Clio met Frans kenteken (meerdere maanden) en auto’s van de Citroen
garage
• bezoek in de avonden en weekenden ontvangen zonder onnodig gedoe met de
app, nog daargelaten dat niet iedereen deze app heeft en hiermee ook overweg
kan. Vooral voor ouderen is dit een ongewenste beperking
• veiligheid van de Vondellaan en de omliggende straten te verbeteren door de
parkeerdruk te verlagen. Nu staan school- en BSO-busjes op het fietspad bij
het plein en voor opritten. Ook staan auto’s in de bermen en op hoeken.

Wat willen we niet:
• dat bestaande tuinen moeten worden omgebouwd tot een oprit (verstening
i.p.v. vergroening)
• een onnodige parkeerbelemmering na 17.00 uur en in de weekenden, dan is er
immers geen parkeerdruk
• geen parkeerplaatsen kunnen bieden aan klanten van bedrijven aan huis;
• het probleem verschuiven naar de achterliggende straten, zoals de Van
Marnixlaan en de Jacob Catslaan.

Oplossing:
Aanpassen vergunning tijden van 9 tot 17 uur en geen vergunning parkeren op zaterdag en zondag
• treinreizigers en elders werkenden kunnen dan niet de hele dag parkeren;
• andere langparkeerders kunnen niet meer structureel parkeren;
• ouders/begeleiders van de school kunnen ’s-ochtends op de vrije parkeerplaatsen kort parkeren om kinderen te brengen. Bij het ophalen in de middaguren mogen zij niet parkeren maar zal men (op de vrije parkeerplaatsen) in de auto moeten blijven zitten;
• bewoners en hun bezoekers kunnen vrij parkeren na werktijd en in de weekenden;
• klanten van bedrijven aan huis kunnen max 3 uur via Key2park app parkeren;
• parkeerplaatsen op de Vondellaan en de omliggende straten blijven beschikbaar voor omwonenden, bezoek, klussers, kortparkeerders, enz. Hiermee blijven de achterliggende straten gevrijwaard van deze parkeerders.
Conclusie:
• het huidige voorstel is niet passend en is disproportioneel voor de bewoners;
• het verzoek is om de venstertijden van het vergunning parkeren aan te passen naar maandag t/m vrijdag van 09-17 uur op en in het weekend geen vergunning parkeren in te voeren;
• hiermee wordt de huidige onveilige situatie en de parkeerdruk op een effectieve wijze aangepakt.
Namens de bewoners van de Vondellaan en omliggende straten, zoals opgenomen op bijgaande lijst, het vriendelijke verzoek om deze reactie aan het verslag toe te voegen, zodat deze reactie wordt meegenomen in het voorstel aan de gemeenteraad en in de besluitvorming kan worden meegenomen.
Bijlagen: handtekeningenlijsten + mail met akkoord

 

Bekijk hier wat Duurzaam Amersfoort Zuid op  28 maart heeft gepresenteerd!

De Energie- en Klimaat KWizz!

1 De bevolking van Amersfoort is sinds 2008 gegroeid met 12%
Het gebruik van aardgas voor woningen is daarbij:

A. Ongeveer gelijk gebleven
B. Gestegen met 5%
C. Gedaald met 12%  We zijn op de goede weg, vooral door betere isolatie van nieuwe woningen

2 Door welke Nobelprijswinnaar werd experimenteel en/of theoretisch bewezen dat door verhoging van het CO2 gehalte in de lucht de aarde opwarmt?

A. John Tyndall
B. Paul Crutzen
C. Svante Arrhenius  Al eerder had Tyndall dat gedaan, maar nog geen berekeningen gemaakt.
Bovendien was hij geen Nobelprijs winnaar, die bestond toen nog niet. Wist u dat Greta
Thunberg, het Zweedse “klimaatmeisje”, een achterkleindochter van deze grote geleerde is?
D. Albert Einstein

3 In welk jaar gebeurde dat?

A. 1974
B. 1905
C. 1896  Al meer dan 120 jaar weten we het al!! Tyndall ontdekte het in 1861 al.
D. 1861

4 Welke (ex) VVD politicus heeft zich onlangs als klimaatscepticus ontpopt?

A. Hans Wiegel
B. Frits Bolkestein  De leeftijd, zullen we maar zeggen…
C. Ed Nijpels
D. Hans Buijtelaar

5 Er is een hele reeks broeikasgassen bekend.
Welke van de volgende gassen is geen broeikasgas?

A. Methaan
B. Waterdamp
C. Argon  Waterdamp is het sterkste broeikasgas, Argon helemaal niet. Wel is het een goede isolator, dat tegenwoordig in dubbel glas (HR++) wordt gebruikt.

6 Een halogeenlamp is zuiniger dan een gloeilamp. Hoeveel in %?

A. 70%
B. 40%
C. 10%  Een halogeenlamp is een verbeterde gloeilamp, maar nog steeds een stroomvreter.

7 Welke Nederlandse politicus wordt een klimaatdrammer genoemd?

A. Thierry Baudet
B. Klaas Dijkhof
C. Rob Jetten   Je bent jong en je wilt wat…
D. Jesse Klaver

8 Wat is een warmtepomp?

A. Is de nieuwste HR++ CV ketel
B. Is een pomp die zonnewarmte rondpompt
C. Een pomp die stadsverwarmingswater door je huis pompt
D. Is een airconditioning die kan verwarmen en koelen  2 vliegen in 1 klap dus. Wist u dat er
op de berg een huis is waar al 30 jaar een warmtepomp in staat? Niets nieuws dus…..

9 Wat houdt de warmtevisie van de gemeente Amersfoort in?

A. Is een visie van de gemeente om in 2050 de stad CO2 neutraal te maken o.a. door het aardgas af te sluiten.
B. Is een visie van de gemeente om vanaf 2050 in plaats van aardgas waterstof door de
gasbuizen te gaan pompen voor een warmtenet
C. Is een plan van de gemeente om in 2030 CO2 neutraal te zijn waarbij de maatregelen en de financiering die daartoe moeten leiden nog bedacht moeten worden.

10 Is het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht toegestaan?

A. Als je vrienden op de juiste plaats hebt misschien wel
B. Dat is verboden in een beschermd stadsgezicht maar wordt oogluikend toegestaan
C. Ja maar alleen als je aan allerlei regels voldoet over plaats en kleur

11 Het Bergkwartier/Bosgebied wordt als eerste wijk van Amersfoort dit jaar al van het gas afgesloten.

A. Deels juist: de nieuwbouw gebieden, b.v. het Lichtenbergterrein, worden niet van gas voorzien.
B. Onjuist want dat moet in alle gevallen acht jaar vooraf aangekondigd worden
C. Onjuist want de gemeente hoeft pas in 2030 CO2 neutraal te zijn
D. Onjuist want eerst moeten mensen de komende jaren in de gelegenheid worden gesteld
om een cursus ‘koken op elektra’ te gaan volgen

12 Waar kunt het best beginnen te vragen hoe u uw huis energieneutraal kunt maken?

A. Aan uw CV installateur want die heeft verstand van verwarmingsinstallaties
B. Aan de gemeente want die hebben daarvoor een helpdesk
C. Op de website van bijv. Milieu Centraal of warmtepomp-weetjes.nl want die geven onpartijdige informatie

© SWB maart 2019

 

De juiste antwoorden

Downloaden