Boswandeling Curacaolaan en Belgenmonument

 

Op zaterdag 10 juni en 23 september werden door de gemeente boswandelingen gehouden in de gebieden rond de Curacaolaan en de Belgenlaan. Doel was om de omwonenden te informeren over het uit te voeren onderhoud aan het bos in het kader van duurzaam bosbeheer. Names de gemeente was Marjolein Hinkover aanwezig, en de uitvoerder/aannemer van het onderhoud, Jan de Groot. Vooral aan de Curacaolaan was er flinke belangstelling van omwonenden: ca 12 personen waaronder een vertegenwoordigster van de woningbouwcorporatie.

Jan de Groot vertelde een duidelijk en interessant verhaal over nut en noodzaak van bosonderhoud: waarom sommige bomen beter gekapt kunnen worden om de beste bomen gezond te houden, en waarom ondergroei zoals zaailingen van beuk, eik en vogelkers verwijderd dient te worden. Bewoners kwamen met vragen over het snoeien /kappen van bomen die dicht bij de woningen staan. Die belemmeren soms licht/zoninval waardoor bijv. stookkosten kunnen oplopen. Als er op verzoek van bewoners snoei of kap gepland wordt, komt het regelmatig voor dat als 1 tegenstander die bezwaar maakt, de gemeente niets meer doet. De vraag rees of hier beleids uitgangspunten voor zijn, bijv. wat is de afstand tussen bos en woningen. Daar kwam geen duidelijk antwoord op.  Enkele bewoners wisten zich nog te herinneren dat er een park- achtige omgeving beloofd was. er stonden ook talrijke bloeiende struiken rondom de flatgebouwen, maar die zijn grotendeels door de gemeente verwijderd, naar men dacht om reden van bezuiniging. Enkele bewoners zeiden dit te willen gaan uitzoeken.  de SWB wil daar graag aan meewerken. Als bewoners vragen, klachten of opmerkingen hebben over het groen, kunnen ze zich wenden tot Meldpunt Woonomgeving, bijv. via de website van de gemeente.