Welkom

Luchtfoto Bergkwartier

Alta heeft vergunning voor opblaashal over 3 bestaande tennisbanen.

Omwonenden vrezen toenemende drukte, overlast en milieuschade. De SWB gaat, samen met Hart voor de Berg, bezwaar aantekenen tegen de vergunning.

—–    Klik hier voor meer info ——

Kies “Nieuws” voor recente berichten die ook op Facebook te vinden zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema van de Jaarbijeenkomst 2019 was energie en klimaat en wat dat voor u als bewoner van de Berg in de praktijk gaat betekenen. Daarbij kwam het warmteplan van de gemeente aan de orde. Daarin komt te staan hoe, waar en wanneer gasloos wonen kan worden gerealiseerd..
Alle bezoekers kregen een echte LED lamp mee naar huis van 400 lumen
en een kleurtemperatuur van 3700 K (zoals een gloeilamp) vergelijkbaar met een gloeilamp van ruim 40 Watt, maar een verbruik van 5 Watt!

De antwoorden van  De Energie- en Klimaat KWizz

de goede antwoorden zijn 1c2c3c4b5c6c7c8d9c10c11b12c
KLIK OP BOVENSTAANDE LINK VOOR UITLEG

Er komt weer een nieuw Bergbulletin aan, maar niet meer op papier! Beter voor de bomen…
Lees het laatste nummer hier

Het Bergkwartier/Bosgebied is de meest groene wijk van Amersfoort. Met een aangenaam leefklimaat. De SWB wil dat graag in stand houden. Dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven, wel dat veranderingen het woonklimaat moeten verbeteren.

Er zijn vier grote groengebieden: Klein Zwitserland, de bosschages rond het Belgenmonument, het Limvioveld en het Bosgebied. Fraaie natuur-, wandel- en speelgebieden die mede dankzij de inspanningen van SWB goed worden onderhouden.

Het grootste deel van het Bergkwartier heeft sinds 2007 de status Rijks Beschermd Stadsgezicht. De SWB vindt het één van haar belangrijkste taken toe te zien op de naleving van de principes van het Beschermd Stadsgezicht. 

De Stichting Woonklimaat Berg (SWB) is op 30 juni 2009 opgericht als voortzetting van de Stichting Behoud Bosgebied Berg (SBBB) en de Stichting Behoud Woonklimaat Stationsplein en Omgeving (SBWS), die beide tot doel hadden het woon- en leefklimaat in het Bergkwartier/Bosgebied van Amersfoort te bevorderen.

Doelstelling SWB

De SWB ijvert voor behoud van het bijzondere karakter van het Bergkwartier/Bosgebied. Dat houdt in de bescherming of bevordering van stedebouwkundige, architectonische, natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, flora en fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder tevens begrepen de lucht, het geluid, de bodem en het water; Daarnaast bekommert de SWB zich om de kwaliteit van een goede ruimtelijke ordening, waaronder verkeersafwikkeling en parkeren.

Een aantal zaken zijn sinds 2009 formeel vastgelegd door de verkregen status van ´Rijks Beschermd Stadsgezicht´ van het grootste deel van het Bergkwartier. Verder ligt veel vast in het Bestemmingsplan, dat elke 10 jaar dient te worden geactualiseerd.

Het gaat om grote en kleine items, waarmee SWB zich bezighoudt, het criterium om tot actie over te gaan, is of er in de loop van de tijd schadelijke gevolgen voor anderen dan direct betrokkenen zijn te verwachten. Dat kan zijn door de omvang of de precedentwerking van de voorgenomen ingreep of regeling. Veel onderwerpen blijven lange tijd aandacht vragen, dat is inherent aan ons democratische overheidsbestel dat via lange routes tot definitieve besluiten komt. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn om te voorkomen dat er plotseling een onomkeerbare richting wordt genomen die onze wijk schaadt.

 

 

Steun de SWB, word donateur voor € 10 per jaar.       Rek.NL98 TRIO 0390 4222 07
t.n.v. Stichting Woonklimaat Berg
(meer mag natuurlijk ook). Klik in de menubalk op donateurs of stuur een mail met uw gegevens naar woonklimaatberg@gmail.com