Nieuws

Bekijk hier nieuws op onze Facebook pagina zonder Facebook account!

Nuance over de WO: Rob Lampe interviewt raadslid Gert Hunink van de Christenunie......over Jezus, de SP en de Westelijke Ontsluiting....aanrader! www.youtube.com/watch?v=zgkElY921dIBijpraten met Gert Hunink, wat drijft hem in de politiek en wat vindt hij van de Westelijke Ontsluiting. Een dossier dat al jaren de Amersfoortse politiek be... ...

View on Facebook

Mist rond ‘Bergtoren’ trekt op: Vahstal wil de grond gratis of 9 miljoen van wethouder Buijtelaar (VVD). Dit is te lezen in een artikel in ’de Stadsbron‘. “Vahstal vindt het tijd voor een voorschot op zijn schadevergoeding. De gemeente is gesommeerd tot het overmaken van circa 9 miljoen euro.” En; ”De gemeente is een alternatief geboden voor dit enorme bedrag: het om niet ter beschikking stellen van de grond van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg voor de bouw van appartementen.“ Intussen heeft wethouder Buijtelaar in een collegebericht ‘geheim overleg’ aangekondigd over de kwestie. In dat bericht komt de 9 miljoen eis niet voor. Buijtelaar overleefde vorige week nog een motie van wantrouwen over het voorlichten van de raad inzake de WO.
Zienswijze en aankondiging ‘geheim overleg’ door Buijtelaar: amersfoort.notubiz.nl/document/7350301/1/Raadsinformatiebrief%202019-013%20Stand%20van%20zaken%20...
Bericht ‘de Stadsbron’: destadsbron.nl/nl/Vahstal
...

View on Facebook

Onderzoek WO: positieve effecten voor verkeer, omwonenden en milieu met tientallen miljoenen minder ook te bereiken.
Dit is kort samengevat de uitkomst van een onderzoek door Wageningen Universiteit. Als u in het weekend voor de afwisseling eens een genuanceerd verhaal over de WO zou willen lezen: www.groeninamersfoort.nl/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-MKBA-Amersfoort-d.d.-22-2-2019.pdf
Als u het thema helemaal zat bent kunnen we ons dat ook voorstellen. Er wordt immers al tijden niet meer inhoudelijk gesproken tussen het college en belanghebbenden over de WO. We vrezen daarom dat het rapport door de coalitie op alles behalve inhoudelijke gronden terzijde zal worden geschoven. Maar toch: interessant om te lezen.
...

View on Facebook

Plan Stadhuis van 14 verdiepingen wekt woede van buurt op: bewoners stationsgebied gaan actie voeren.
Dat is vandaag niet alleen te lezen in het AD maar SWB heeft de laatste weken ook allerlei mails van onaangenaam verraste omwonenden ontvangen.
Het plan om een massaal gebouw van 14 verdiepingen (globale indruk: zie tekening in foto) op de plek van de oude rechtbank neer te zetten is bij omwonenden het verkeerde keelgat ingeschoten. De mededeling dat er een plan is wordt door het College (D66,VVD,GL,CU) kennelijk als een normale vorm van ‘overleg’ met belanghebbenden gezien. SWB adviseert u om daar een even duidelijke vorm van ‘overleg’ tegenover te zetten: sluit u aan bij de bewonersgroep die al actief is in de buurt, bereidt samen mogelijke juridische stappen voor en laat bij iedere gelegenheid uw bezwaren horen tegen de plannen en de werkwijze van het College. Ook nodigen we u uit op de jaarbijeenekomst van 28 maart a.s. waar we de stand van zaken willen bespreken. Dat is dan precies een jaar nadat de meeste politieke partijen op onze verkiezingsbijeenkomst beloofden burgers beter en eerder te betrekken bij plannen. Noteert u dat vast zodat u het bij de volgende verkiezingen niet vergeten bent: D66, VVD, Groen Links en ChristenUnie zijn de partijen die dit College vormen. SWB zal actie van u tegen aantasting van het woonklimaat waar nodig en gewenst ondersteunen. Meer info via een chatbericht. Zie ook: www.ad.nl/amersfoort/plan-voor-nieuw-stadhuis-bij-station-amersfoort-wekt-woede-van-buurt~ad9b8f61/
...

View on Facebook

Bomenkap-Dassen kwestie nadert hoogtepunt
Vandaag dient het kort geding van Groen in Amersfoort om de bomenkap die op maandag a.s. begint tegen te houden. Het kappen van bomen heeft ook gevolgen voor dieren. Van het toegezegde onderzoek naar Dassen in het gebied maakt wethouder Buijtelaar volgens de oppositie een rommeltje vandaar dat ze een spoeddebat met hem in de gemeenteraad hebben aangevraagd: dinsdag 8-1 21.45 uur. amersfoort.notubiz.nl/vergadering/593807/Het%20Besluit
...

View on Facebook

Jaarwisseling
Aan het geknal in deze dagen te horen is onze wijk bepaald geen vuurwerkvrije zone. Vermoedelijk gaat daar nog wel wat discussie over komen in 2019. Hopelijk viert u de jaarwisseling op een gezellige manier en wellicht dat u gaat genieten van het mooie vuurwerk dat rond twaalf uur wordt afgestoken.
We wensen u als bestuur van SWB een goede jaarwisseling toe en we hopen op een jaar waarin we met elkaar een goed woonklimaat in onze wijk weten te behouden en te verbeteren. Daarover is veel te zeggen en dat doen we in ieder geval in maart weer op onze jaarbijeenkomst (nadere info volgt).
...

View on Facebook

Zorgvilla pas in 2020 klaar
Hoewel er al druk verbouwd wordt in het pand aan de Utrechtseweg gaat het nog tot begin 2020 duren voor de zorgvilla in gebruik genomen kan worden. Het hele pand is dan wel gasloos gemaakt en dat vereist best wat extra verbouwing. Geïnteresseerden kunnen informatie aanvragen via de volgende link: www.rosorum.nl/start-verbouwing-amersfoort/
...

View on Facebook

Gebrek kinderopvang dreigt
De huidige locatie van kinderopvang Partou aan de Prins Frederiklaan gaat sluiten. De ouders maken zich ernstig zorgen dat na die sluiting geen kinderopvang voor hun kinderen beschikbaar is in de wijk. Daarbij komt dat de komende jaren er rond de 250 nieuwe woningen worden gerealiseerd in de wijk waardoor de vraag naar kinderopvang nog zal toenemen. De gemeente heeft verklaard dat huisvesting van kinderopvang niet hun probleem is: Partou is een commerciële partij en moet dat zelf uitzoeken. Die opstelling is begrijpelijk maar lastig heeft de SWB gemerkt: veel bewoners willen de overlast van een kinderopvang niet letterlijk en figuurlijk in hun achtertuin of door de straat hebben en verzetten zich daar stevig tegen. Een geschikte locatie vinden is dus moeilijk. De gemeente heeft aangegeven nauwelijks over eigendom op de Berg te beschikken dat ingezet zou kunnen worden voor huisvesting. Desondanks wordt de “Berghut’ van de gemeente aan de Curaçaolaan gesloopt en gebruikt voor een ander project. Ook is de gemeente blijkbaar vergeten dat het ‘Lichtenbergterrein’ bijna bouwrijp is en op dit moment nog helemaal eigendom van de gemeente is.
SWB juicht het toe dat er meer woningen beschikbaar komen in onze wijk maar de voorzieningen moeten daarmee wel gelijke tred houden. De gemeente heeft daarin ons inziens wel degelijk een rol. Amersfoort 2014 heeft over de kwestie Partou vragen gesteld. amersfoort.notubiz.nl/document/7142981/1/Collegebericht%2020189-182%20Kinderopvang%20Bergkwartier
...

View on Facebook