Nieuws

Bekijk hier nieuws op onze Facebook pagina zonder Facebook account!

Plat gereden dassen: Gemeente krijgt waarschijnlijk boete bij verdere nalatigheid van maximaal € 10.000,-

In korte tijd zijn een aantal dassen doodgereden in de buurt van de werkzaamheden voor de Westelijke Ontsluiting. De dienst belast met handhaving van de natuurwetten heeft nu het voornemen kenbaar gemaakt om de gemeente een boete op te leggen als nagelaten wordt om voldoende beschermende maatregelen te nemen. Wethouder Buijtelaar gaat nog een zienswijze formuleren over dit voornemen. SWB is benieuwd naar dit, ongetwijfeld boeiende, betoog.....wordt vervolgd...Zie ook: amersfoort.notubiz.nl/document/8166856/1/Collegebericht_Bescherming_leefgebied_Dassen
...

View on Facebook

College akkoord met aangepaste tijden en gebied voor vergunningparkeren.

Al eerder werd door ons gemeld dat het college zou gaan instemmen met de breed geuite wens van bewoners om aangepaste tijden. Het college heeft dit nu aan de raad voorgesteld en ook het gebied iets aangepast ten opzichte van het eerste voorstel: zie kaart (Utrechtseweg bovendeel). Dus vergunningparkeren, alleen in dit nieuwe gebied (geel), op werkdagen tot 17.00 uur en weekenden vrij. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Voor de gehele tekst: amersfoort.notubiz.nl/document/8166869/1/1202700_Parkeerbesluiten_2020_en_Parkeerverordeningen_2020
...

View on Facebook

Bus rijdt weer over Hugo de Groot laan.
Alle bouwvakkers van het Lichtenbergterrein zijn de afgelopen weken aan het werk gezet om de laan te verbreden zodat de bus er weer door kon. Dat is gelukt want de bus rijdt weer!
...

View on Facebook

Parkeervergunningen tot 17.00 uur, weekend vrij.
De gemeente gaat de raad op korte termijn voorstellen om het vergunningparkeren in het onderstaande gebied in te voeren. Op verzoek van veel bewoners worden de tijden echter aangepast: tot 17.00 uur doordeweeks en vrij parkeren in het weekend. Met deze wijziging lijkt er een breed draagvlak te zijn voor het invoeren van de vergunningen. Zodra de officiële voorstellen er zijn zullen we die hier publiceren. Als u nog om een handtekening voor de voorgestelde aanpassing van de tijden wordt gevraagd doe het dan vooral; dat ondersteunt de besluitvorming in de gemeenteraad.
...

View on Facebook

Bomenkap vanwege veiligheid
De gemeente heeft bomen beoordeeld op veiligheid. In onze wijk zijn een aantal bomen aangetroffen die gekapt gaan worden omdat ze dood of ziek zijn. In beginsel worden de bomen vervangen door nieuwe. Op het kaartje kunt u zien welke bomen het betreft.
...

View on Facebook

Bewoners willen ander parkeervergunningen voorstel.
Bijna alle bewoners van de Vondellaan hebben een verzoek getekend waarin om bijstelling van het voorstel voor parkeervergunningen in de wijk wordt gevraagd. Men heeft argumenten om vergunningparkeren na 17.00 uur en in de weekenden niet te verplichten. Mocht u het met hun verzoek eens zijn dan kunt u het steunen door ook een handtekening te zetten en uw buren te vragen hetzelfde te doen. Mocht u een ander voorstel hebben horen we dat als SWB natuurlijk ook graag. Contactpersoon voor het Vondellaan initiatief is Mevrouw Sonja van den Hoven, per mail te bereiken: sonja1vandenhoven@gmail.com
Het voorstel:
...

View on Facebook

Nieuw parkeervergunning gebied Berg; probleemoplossing of probleemverschuiving?
De gemeente stelt voor om het parkeervergunning gebied uit te breiden met de in geel aangegeven straten in het kaartje. Bedoeling is dat daardoor minder auto’s overdag in die straten gaan parkeren. Daar zit echter wel een prijskaartje aan, voor de vergunning van bewoners, bedrijven en uw bezoek.
Uit andere delen van de stad weet SWB dat spanningen rond dit soort voorstellen tussen bewoners (on-)aardig kunnen oplopen omdat de automobilist geneigd is zijn auto iets buiten het vergunning gebied te gaan parkeren waardoor de overlast verschuift. De gemeente wil graag uw mening horen en vragen beantwoorden: maandag 30 september in de Eenhoorn (BW-laan 2) tussen 17.00 en 20.00 uur. Dit is een ‘inloopbijeenkomst’ dus u mag zelf kiezen wanneer u wil komen.
...

View on Facebook

Brug over spoor, discussie.
De spoorwegovergang in de BW-laan wordt vervangen door een tunnel voor auto’s en een brug voor fietsers en voetgangers. Die brug gaat bijna 8 meter omhoog. Op donderdag 19 september wordt in het Eemhuis een paneldiscussie georganiseerd om kritisch te kunnen volgen of het ontwerp van de brug voldoende gebruikersvriendelijk en veilig wordt voor alle gebruikers.
Tijd: 19.00-20.30
Plaats: Eemhuis, Keizaal, geopend vanaf 18.30

De Stadsbron organiseert deze discussie en Rob Lampe heeft hiervoor de aanleiding duidelijk in beeld gebracht www.youtube.com/watch?v=wzqfVScowl4
Meer info:
www.destadsbron.nl/nl/Fietsvoetbrug_westelijke_ontsluitingyoutube.com
...

View on Facebook

Zelf appartement bouwen op Lichtenberg
Een groep mensen wil samen een appartementencomplex op het Lichtenberg terrein gaan bouwen. De toekomstige eigenaren kunnen samen bepalen hoe het allemaal vorm krijgt en dat heeft zijn aantrekkelijke kanten. Meer over dit initiatief op de website van de initiatiefnemers: www.jwteunisse.nl/cpo-kleinlichtenberg.html
...

View on Facebook

Berghut wordt gesloopt
De gemeente heeft vandaag zichzelf een vergunning gegeven om de Berghut (Curaçaulaan 49)te slopen. Daarmee komt de weg vrij om na kap van bomen kleine mobiele huisjes te plaatsen. Volgens de gemeente publicatie is er geen bezwaar mogelijk tegen het verlenen van deze vergunning. Mocht u wél bezwaar hebben mail dan een gemeenteraadslid (e-mail zichtbaar als u op de naam klikt): www.amersfoort.nl/bestuur-en-organisatie/to-3/leden-gemeenteraad.htm In Leusden hebben omwonenden recent plaatsing van deze z.g.n. ‘tiny houses’ tegen gehouden.
...

View on Facebook

Hugo de Groot laan eerder open
Op donderdagmiddag 1 augustus gaat de Hugo de Groot laan weer open voor verkeer volgens de gemeente. Dat is eerder dan verwacht en dus prettig.
...

View on Facebook

Sloop Leger des Heils gebouw
De klankbordgroep van bewoners heeft gehoord dat de meeste nieuw te bouwen woningen op het terrein (Prins Frederiklaan-Emmalaan) verkocht zijn. Groen licht voor de sloop en de bouw dus. De sloop zal voor het eind van het jaar zijn beslag krijgen. Daarna begint de bouw. De ontsluiting van het terrein voor sloop en bouw zal zijn via de ingang van het terrein aan de Prins Frederiklaan om omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen. De bouwactiviteiten zullen waarschijnlijk voorjaar 2021 afgerond worden.
...

View on Facebook

AS0’s slaan toe
Eén of meerdere A-socialen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag stenen uit de straat gewrikt en er een grote ruit bij de Bergkerk mee ingegooid. Nu gebeurt er wel eens meer wat in onze wijk. Voor zover SWB dat weet valt dat meer in de categorie zielig maar hinderlijk puberaal gedrag. Wellicht is deze actie toch te wijten aan een meer fundamenteel gebrek aan hersencencellen van betrokkene(n) en/of een gebrek aan opvoeding. Wie zal het zeggen? Er is aangifte gedaan. Maar justitie kan niet voorkomen dat dit soort gedoe afbreuk doet aan het woonklimaat in onze wijk.
...

View on Facebook