Nieuws

Bekijk hier nieuws op onze Facebook pagina zonder Facebook account!

Sloop Leger des Heils gebouw
De klankbordgroep van bewoners heeft gehoord dat de meeste nieuw te bouwen woningen op het terrein (Prins Frederiklaan-Emmalaan) verkocht zijn. Groen licht voor de sloop en de bouw dus. De sloop zal voor het eind van het jaar zijn beslag krijgen. Daarna begint de bouw. De ontsluiting van het terrein voor sloop en bouw zal zijn via de ingang van het terrein aan de Prins Frederiklaan om omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen. De bouwactiviteiten zullen waarschijnlijk voorjaar 2021 afgerond worden.
...

View on Facebook

AS0’s slaan toe
Eén of meerdere A-socialen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag stenen uit de straat gewrikt en er een grote ruit bij de Bergkerk mee ingegooid. Nu gebeurt er wel eens meer wat in onze wijk. Voor zover SWB dat weet valt dat meer in de categorie zielig maar hinderlijk puberaal gedrag. Wellicht is deze actie toch te wijten aan een meer fundamenteel gebrek aan hersencencellen van betrokkene(n) en/of een gebrek aan opvoeding. Wie zal het zeggen? Er is aangifte gedaan. Maar justitie kan niet voorkomen dat dit soort gedoe afbreuk doet aan het woonklimaat in onze wijk.
...

View on Facebook

Natuurspeelplaats
Het definitieve ontwerp voor de speelplaats op het Limvio veld gleed een paar dagen geleden bij sommigen van u in de brievenbus. De gemeente gaat voor dit ontwerp een vergunning aanvragen en als dat allemaal goed gaat zal de speelplaats voor de volgende lente gerealiseerd zijn.
...

View on Facebook

Natuurspeelplaats Limvioveld dichterbij. ...

View on Facebook

Programma jaarvergadering a.s. Donderdag.
Of we nu gasloos gaan worden of niet, het energie-zuiniger maken van onze woning is altijd een goed idee.
Daarom beginnen we de avond met een presentatie van
Catharine Driesse van Duurzaam Amersfoort Zuid: Hoe doe je dat, welke problemen kom je tegen en hoe kom je tot oplossingen.

Daarna een verhaal van Willem Loots (SWB) over de warmtevisie van de gemeente Amersfoort, en het waarom, hoe en wanneer van gasloos wonen. (Zie Bergbulletin pag 1)
Aanknopingspunten daarbij zijn de vragen van de Energie- en KlimaatKWizz, welke gelijktijdig besproken en beantwoord zullen worden.
Er zal volop ruimte zijn voor vragen en discussie, en als dank voor uw komst ligt er voor u een mooie zeer energiezuinige led lamp klaar.*) Voor de 1e 3 inzenders van de juiste oplossing van de KWizz is er een extra led lamp! Doen?https://woonklimaatberg.us3.list-manage.com/track/click?u=d8c0aa7405f148c0be6f3f512&id=61d706ee05&e=85dd0a7959
...

View on Facebook

KWizz
De SWB Jaarbijeenkomst op donderdag 28 maart staat in het teken van Energie- en Klimaat. Om alvast in de stemming te komen kunt u mee doen aan onze KWizz en maakt u kans op twee prachtige LED lampen. (Als dit geen uitgekiende reclame voor onze bijeenkomst is?) Stuur uw oplossing vóór 27 maart naar woonklimaatberg@gmail.com Aan de slag!
www.woonklimaatberg.nl/actueel/actueel/
...

View on Facebook

Nuance over de WO: Rob Lampe interviewt raadslid Gert Hunink van de Christenunie......over Jezus, de SP en de Westelijke Ontsluiting....aanrader! www.youtube.com/watch?v=zgkElY921dIBijpraten met Gert Hunink, wat drijft hem in de politiek en wat vindt hij van de Westelijke Ontsluiting. Een dossier dat al jaren de Amersfoortse politiek be... ...

View on Facebook

Mist rond ‘Bergtoren’ trekt op: Vahstal wil de grond gratis of 9 miljoen van wethouder Buijtelaar (VVD). Dit is te lezen in een artikel in ’de Stadsbron‘. “Vahstal vindt het tijd voor een voorschot op zijn schadevergoeding. De gemeente is gesommeerd tot het overmaken van circa 9 miljoen euro.” En; ”De gemeente is een alternatief geboden voor dit enorme bedrag: het om niet ter beschikking stellen van de grond van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg voor de bouw van appartementen.“ Intussen heeft wethouder Buijtelaar in een collegebericht ‘geheim overleg’ aangekondigd over de kwestie. In dat bericht komt de 9 miljoen eis niet voor. Buijtelaar overleefde vorige week nog een motie van wantrouwen over het voorlichten van de raad inzake de WO.
Zienswijze en aankondiging ‘geheim overleg’ door Buijtelaar: amersfoort.notubiz.nl/document/7350301/1/Raadsinformatiebrief%202019-013%20Stand%20van%20zaken%20...
Bericht ‘de Stadsbron’: destadsbron.nl/nl/Vahstal
...

View on Facebook

Onderzoek WO: positieve effecten voor verkeer, omwonenden en milieu met tientallen miljoenen minder ook te bereiken.
Dit is kort samengevat de uitkomst van een onderzoek door Wageningen Universiteit. Als u in het weekend voor de afwisseling eens een genuanceerd verhaal over de WO zou willen lezen: www.groeninamersfoort.nl/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-MKBA-Amersfoort-d.d.-22-2-2019.pdf
Als u het thema helemaal zat bent kunnen we ons dat ook voorstellen. Er wordt immers al tijden niet meer inhoudelijk gesproken tussen het college en belanghebbenden over de WO. We vrezen daarom dat het rapport door de coalitie op alles behalve inhoudelijke gronden terzijde zal worden geschoven. Maar toch: interessant om te lezen.
...

View on Facebook