Alta Tennishal

ALTA-TENNISHAL OP SPORTVELD         Bekijk hier het plan op de website van Alta

Veel bewoners bergkwartier tegen 

De plannen voor de uitbreiding van ALTA met een tennishal met vier banen op het Limvioveld stuiten op steeds meer tegenstand in de wijk. De hal hoort niet thuis in een Rijksbeschermd Stadsgezicht en tast het leefklimaat aan. De Stichting Woonklimaat Berg, die staat voor het bewaken van het woonklimaat op de Berg, deelt de bezwaren ten volle en trekt hierin samen op met de Werkgroep Hart-voor-de-Berg. 

Eind vorig jaar bleek de gemeente ruim 200.000 euro subsidie te hebben toegezegd aan ALTA voor voorbereidend onderzoek inzake deze sportfaciliteit. Opmerkelijk, omdat er nog geen enkele grond is voor de bouw van de hal, die als zodanig niet in een bestemmingsplan staat en waarvoor de formele ruimtelijke procedures nog moeten starten. De subsidie is toegekend op basis van een projectvoorstel voor een vier banenhal die niet in het bestemmingsplan staat. Uit correspondentie met de gemeente zou mogen worden geconcludeerd dat de subsidie geen enkel recht of toezegging impliceert met betrekking tot de realisatie van de hal. SWB zal zich bij de planologische procedures laten horen!

Wilt u zich ook uitspreken tegen de bouw van de hal? U kunt uw mening kenbaar maken op de website van de Werkgroep Hart voor de Berg: www.hartvoordeberg.nl. Hoe omvangrijker het verzet des te groter de vuist!