Actueel

Bekijk hier wat Duurzaam Amersfoort Zuid op  28 maart heeft gepresenteerd!

De Energie- en Klimaat KWizz!

1 De bevolking van Amersfoort is sinds 2008 gegroeid met 12%
Het gebruik van aardgas voor woningen is daarbij:

A. Ongeveer gelijk gebleven
B. Gestegen met 5%
C. Gedaald met 12%

2 Door welke Nobelprijswinnaar werd experimenteel en/of theoretisch bewezen dat door verhoging van het CO2 gehalte in de lucht de aarde opwarmt?

A. John Tyndall
B. Paul Crutzen
C. Svante Arrhenius
D. Albert Einstein

3 In welk jaar gebeurde dat?

A. 1974
B. 1905
C. 1896
D. 1861

4 Welke (ex) VVD politicus heeft zich onlangs als klimaatscepticus ontpopt?

A. Hans Wiegel
B. Frits Bolkestein
C. Ed Nijpels
D. Hans Buijtelaar

5 Er is een hele reeks broeikasgassen bekend.
Welke van de volgende gassen is geen broeikasgas?

A. Methaan
B. Waterdamp
C. Argon

6 Een halogeenlamp is zuiniger dan een gloeilamp. Hoeveel in %?

A. 70%
B. 40%
C. 10%

7 Welke Nederlandse politicus wordt een klimaatdrammer genoemd?

A. Thierry Baudet
B. Klaas Dijkhof
C. Rob Jetten
D. Jesse Klaver

8 Wat is een warmtepomp?

A. Is de nieuwste HR++ CV ketel
B. Is een pomp die zonnewarmte rondpompt
C. Een pomp die stadsverwarmingswater door je huis pompt
D. Is een airconditioning die kan verwarmen en koelen

9 Wat houdt de warmtevisie van de gemeente Amersfoort in?

A. Is een visie van de gemeente om in 2050 de stad CO2 neutraal te maken o.a. door het aardgas af te sluiten.
B. Is een visie van de gemeente om vanaf 2050 in plaats van aardgas waterstof door de
gasbuizen te gaan pompen voor een warmtenet
C. Is een plan van de gemeente om in 2030 CO2 neutraal te zijn waarbij de maatregelen en
de financiering die daartoe moeten leiden nog bedacht moeten worden.

10 Is het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd stadsgezicht toegestaan?

A. Als je vrienden op de juiste plaats hebt misschien wel
B. Dat is verboden in een beschermd stadsgezicht maar wordt oogluikend toegestaan
C. Ja maar alleen als je aan allerlei regels voldoet over plaats en kleur

11 Het Bergkwartier/Bosgebied wordt als eerste wijk van Amersfoort dit jaar al van het gas afgesloten.

A. Deels juist: de nieuwbouw gebieden, b.v. het Lichtenbergterrein, worden niet van gas voorzien.
B. Onjuist want dat moet in alle gevallen acht jaar vooraf aangekondigd worden
C. Onjuist want de gemeente hoeft pas in 2030 CO2 neutraal te zijn
D. Onjuist want eerst moeten mensen de komende jaren in de gelegenheid worden gesteld
om een cursus ‘koken op elektra’ te gaan volgen

12 Waar kunt het best beginnen te vragen hoe u uw huis energieneutraal kunt maken?

A. Aan uw CV installateur want die heeft verstand van verwarmingsinstallaties
B. Aan de gemeente want die hebben daarvoor een helpdesk
C. Op de website van bijv. Milieu Centraal of warmtepomp-weetjes.nl want die geven onpartijdige informatie

© SWB maart 2019

 

De juiste antwoorden:  1c2c3c4b5c6c7c8d9c10c11b12c

Downloaden